Zmesi látok

Pri posudzovaní pracovných látok, pre ktoré sú stanovené hodnoty MAK, existuje v prípade zmesí látok požiadavka vypočítania indexu hodnotenia, ktorý nesmie prekročiť hodnotu jeden. Pritom sa musia zohľadniť iba tie látky, ktorých koncentrácia je väčšia ako desať percent príslušnej hodnoty MAK.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž