Účinok látok (pracovných látok)

Nebezpečné pracovné látky môžu mať na človeka akútny alebo chronický účinok.
  • Príklady akútneho účinku látky: žieravý, dráždivý, reaktívny, akútne toxický.
  • Príklady chronického účinku látky: karcinogénny, senzibilizujúci, poškodzujúci reprodukciu.

Predovšetkým látky s chronickým účinkom sú často podceňované, pretože (akútne!) nie sú pozorovateľné žiadne symptómy a ťažkosti.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž