Učinak tvari (radnih tvari)

Opasne radne tvari mogu imati akutno ili kronično djelovanje na ljude.
  • Primjeri za akutni učinak tvari: nagrizajuće, nadražujuće, radioaktivno, akutno otrovno.
  • Primjeri za kronično djelovanje tvari: kancerogeno, pospješuje nastanak antigena, štetno za reprodukciju.

Tvari s kroničnim učinkom prije svega često se podcjenjuju, jer se (akutno!) ne primjećuju simptomi i nelagode.

AUVA aplikacije

bks

Impresum