Kaznene odredbe prema ASchG-u

Pogledajte i Radna inspekcija. Kazne se kreću od 170,00 eura do oko 8.330,00 eura, u slučaju ponavljanja od oko 340,00 eura do 16.600,00 eura. ASchG navodi konkretne obveze poslodavca, njihovo nepridržavanje sa sobom povlači novčane kazne. Primjer: „Obveza koja se odnosi na označavanje sigurnosne zaštite i zaštite zdravlja.” Prilikom nepridržavanja određenih obaveza i zaposlenik nakon pisanog upozorenja može kažnjen administrativnim kaznama koje mogu iznositi do oko 250,00 eura (u slučaju ponavljanja i do oko 420,00 eura). Primjer: Prilikom nekorištenja osobne zaštitne opreme koja je stavljena na raspolaganje – usprkos upućivanju i nalogu poslodavca.

AUVA aplikacije

bks

Impresum