Stres

Pod pojmom „Stres” podrazumijeva se općenito istinska ili percipirana neravnoteža između zahtijeva odn. opterećenja koji proizlaze iz određene (radne) situacije i procjene da se ta situacije može savladati.

AUVA aplikacije

bks

Impresum