Stres

Pojem „stres“ všeobecne zastupuje skutočnú, ale aj vnímanú nerovnováhu medzi požiadavkami, príp. zaťažením, ktorá vyplynie z určitej (pracovnej) situácie a odhadu zvládnutia tejto situácie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž