TRVB – tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara

Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara austrijske savezne vatrogasne udruge i austrijskog ureda za protupožarnu zaštitu propisi su tehnike za zaštitu od požara. Prema značenju mogu se smatrati normama za zaštitu od požara. TRVB-ovi su međutim bitno jeftiniji od normi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum