Toalety

Pre každých nanajvýš 15 zamestnancov sa musí dať k dispozícii po jednej WC kabínke, pri počte minimálne piatich zamestnancov mužského pohlavia a piatich zamestnankýň ženského pohlavia sa musia zriadiť oddelené toalety. Na mužskej toalete sa musí polovica potrebných WC kabínok nahradiť pisoármi.
Pozrite aj: Sociálne zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž