Preprava

Prepravné práce je možné vykonávať ručne alebo môžu byť poháňané silou. Predovšetkým ťažké bremená – pozrite Limitné hodnoty zaťaženia – by mali byť poháňané silou, ak to nie je možné, mali by sa prepravovať vo dvojici alebo s pomocou prepravných a zdvíhacích pomôcok (napr. zdvíhací vozík, excentrické rameno, nosný popruh). Pri prepravných prácach poháňaných silou sa používajú tieto pracovné prostriedky: kontinuitný dopravník, zdvíhacie plošiny, výťahy, vozidlá, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky. Pri preprave poháňanej silou dbajte aj na dôkladné balenie a zaistenie nákladu!

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž