Zaštitna oprema koji odvajaju

To je sva zaštitna oprema koja eliminira ili smanjuje rizik od opasnosti tako da ljude odvaja od izvora opasnosti. Zaštitna oprema koja odvaja dijeli se na pokretnu (koju je moguće premještati) opremu koja odvaja, kao na primjer, zaštitna oprema ručne kružne pile koja se samostalno zatvara putem elastičnosti i fiksna zaštitna oprema koja odvaja kao što je prekrivanje, oblaganje i ograđivanje.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum