Oddeľujúce ochranné zariadenia

Sú to všetky tie ochranné zariadenia, ktoré eliminujú alebo znižujú riziko úrazu tým, že oddelia človeka od zdroja nebezpečenstva. Oddeľujúce ochranné zariadenia sa rozdeľujú na pohyblivé (nastaviteľné) oddeľujúce ochranné zariadenia, ako napr. pomocou pružinovej sily samočinne sa zatvárajúce ochranné zariadenie ručnej kotúčovej píly, a pevne stojace oddeľujúce ochranné zariadenia ako obloženia, kryty a oplotenia.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž