Dvere a brány

Pri dimenzovaní dverí a brán sa musia vo všeobecnosti dodržať ustanovenia o východoch a prípadne o núdzových východoch. Vzhľadom na rozmiestnenie dverí a brán sa musí brať ohľad na frekvenciu používania a spôsob používania (napr. osobná doprava a doprava vozidlami), za istých okolností musia byť brány priehľadné alebo sa musia umiestniť značky, príp. označiť dopravné komunikácie. Zdvíhacie brány a vyklápacie brány podliehajú povinnosti kontroly.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž