UV zračenje

Isto kao i svjetlo, zračenje topline te rendgensko zračenje i UV zračenje pripada elektromagnetskom zračenju. Ono je prema svojoj biološkoj aktivnosti podijeljeno u sljedeća raspone spektra:
  • UV(A) ... 400 – 315 nm (nanometara)
  • UV(B) ... 315 – 280 nm
  • UV(C) ...2 80 – 100 nm

Kod prevelike jačine zračenja ili predugog trajanja zračenja (sunčane opekline!) mogu nastupiti kronička ili akutna oštećenja očiju i kože.
U sljedećim područjima rada može doći do izloženosti UV-u (popis s primjerima):
  • kod fotolitografije
  • polimerizacije
  • postupaka s magnetnim prahom
  • sterilizacije u industriji za prehranu i sredstva za uživanje
  • ili dezinfekcije u bolnicama i ustanovama za zdravstvenu njegu.

Pogledajte i: Zaštita od zračenja.

AUVA aplikacije

bks

Impresum