Úraz

Pozrite aj Pracovný úraz. Pod týmto pojmom rozumieme náhlu udalosť, ktorá zvonku pôsobí škodlivo na ľudský organizmus.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž