Podnikateľský model

Zamestnávatelia smú na pracoviskách s maximálne 50 zamestnancami sami zastávať úlohu bezpečnostného experta, ak sú vyškolenými bezpečnostnými expertmi. Ak nie je na pracovisku zamestnaných viac ako 25 zamestnancov, stačí aj dvojtýždňové školenie podľa § 78b zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Možné je však aj prizvať pracovníkov z oblasti služieb prevencie prostredníctvom centier prevencie AUVA (bezplatne).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž