Zabrana (radnih tvari)

Upotreba opasnih radnih tvari zabranjena je, ako je pomoću manje opasnih ili neopasnih radnih tvari jednakovrijedan rezultat moguće postići. No i kod takve zamjene radnih tvari povezana (financijska i organizacijska) potrošnja može igrati ulogu, osim ako se ne radi o kancerogenim, mutagenim tvarima, tvarima štetnim za reprodukciju ili biološkim radnim tvarima grupe 2, 3 i 4. Takve je radne stvari zbog njihove izuzetne opasnosti potrebno zamijeniti bez obzira na troškove. Osnove za odluke o zabrani određenih radnih tvari (pogledajte i: Preostale opasnosti) (propisana) je istraga i procjena radnih tvari, pri čemu su bitni navodi sa sigurnosnog lista i znanje o graničnim vrijednostima (MAK-vrijednosti i TRK-vrijednosti).

AUVA aplikacije

bks

Impresum