Prometni putovi (u radnim boravištima)

Ovisno o vrsti prometa (samo putnički promet ili promet vozila, kombinacija), opteretivosti i načinu korištenja (prolaz, stepenice za korištenje...), postoje zahtjevi koji se odnose na širinu, dužinu i stanje prometnog puta. U određenim okolnostima potrebno je osigurati i podnu oznaku za promet vozila (i moguće skladištenje) ili neku drugu oznaku. Ako su prometni putovi istodobno i evakuacijski, postoje posebni zahtjevi. Pogledajte i: Promet vozila.

AUVA aplikacije

bks

Impresum