Nariadenia (k zákonu ASchG)

Ako vykonávacie ustanovenia k jednotlivým paragrafom alebo častiam zákonov vydáva príslušné ministerstvo nariadenia. V zákone o ochrane zamestnancov (ASchG) posledný paragraf každého odseku (§ 18, § 32, § 39...) uvádza, aké nariadenie musí byť rozhodne doplnené k príslušnému odseku. K zákonu ASchG bolo doteraz vydaných viac ako 30 nariadení. V prípade chýbajúcich nariadení prichádzajú do úvahy prechodné ustanovenia 9. odseku zákona ASchG.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž