Csomagolás (munkaanyagok)

A munkaanyagokat úgy kell csomagolni, hogy a várható felhasználás figyelembevételével (pl. szállítás targoncával, szabadban állás egy építési munkahelyen) ne jelentsenek veszélyt a munkavállalókra. Az anyag a szállítás során általában megfelelően be van csomagolva, mégis előfordulhat, hogy vegyszereket kell átcsomagolni vagy áttölteni. Mindig ügyeljen a jelölésre és a biztonsági adatlapban szereplő adatokra. Soha ne töltsön veszélyes folyadékot italos üvegbe, ez gyakran okoz nagyon súlyos balesetet!

AUVA App

hu

Impresszum