Pojedinosti o korištenju (za PSA)

Svakom je kupcu osobne zaštitne opreme potrebno dati pojedinosti o korištenju dotičnog PSA-a u pisanom obliku. One moraju sadržavati:
  • upute o korištenju, skladištenju, čišćenju, provjeravanju...
  • klase zaštite i granice korištenja (plus mjerne vrijednosti, npr. prigušivanje zvuka) zaštite za sluh
  • pojedinosti o dodanoj opremi i zamjenskim dijelovima
  • rok uporabe, vrijeme isteka, maksimalnu dužinu nošenja
  • pojedinosti o primjerenom načinu pakiranja za transport
  • značenje obilježavanja i oznaka
  • dodatni bitni podaci kao što su materijal, čvrstoća, ograničenja korisnika...

Pojedinosti o korištenju moraju biti sastavljene na njemačkom jeziku.

AUVA aplikacije

bks

Impresum