Informácie o používaní (pre osobné ochranné prostriedky)

Každý, kto kupuje osobné ochranné prostriedky, musí dostať v písomnej podobe informácie o používaní príslušných osobných ochranných prostriedkov. Tieto musia obsahovať:
  • Poučenia o používaní, skladovaní, čistení, kontrole...
  • Triedy ochrany a obmedzenia používania (plus namerané hodnoty, napr. zvuková izolácia) ochrany sluchu
  • Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch
  • Dátum spotreby, dobu exspirácie, maximálnu dobu nosenia
  • Informácie o spôsobe balenia vhodnom pre prepravu
  • Význam značiek a označení
  • Ďalšie dôležité údaje ako materiály, odolnosť, prekážky používania...

Informácie o používaní musia byť napísané v domácom jazyku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž