Expozícia vibráciám

Zdraviu škodlivý účinok vibrujúcich nástrojov alebo strojov je už dlho známy, avšak často podceňovaný. Rozlišuje sa vibrovanie celého tela (napr. v prípade kolesových nakladačov, bagrov alebo traktorov) a vibrovanie ruky-ramena (pri ručnom náradí). Ak sa tento problém ignoruje, pri vibrovaní celého tela môžu byť dôsledkom ťažkosti zažívania, chrbtice, ostrosti zraku, udržovania rovnováhy a kardiovaskulárneho systému. V prípade vibrovania ruky-ramena môže byť dôsledkom veľmi bolestivý syndróm studených končatín. Ako opatrenia prichádzajú do úvahy vibrácie tlmiace prvky medzi strojom a základom (pre stacionárne stroje), vibrácie tlmiace sedadlá vo vozidlách alebo vibrácie tlmiace rukavice.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž