Výstražný odev

Výstražný odev je ochranný prostriedok, ktorý je určený na to, aby chránil zamestnancov pomocou lepšej vnímateľnosti – napr. pri zaisťovaní miest úrazov na voľnom priestranstve.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž