Zónameghatározás (a VEXAT szerint)

A Robbanásveszélyes légkörre vonatkozó rendelet (VEXAT) értelmében a potenciálisan robbanás által veszélyeztetett területeket a robbanásveszélyes légkör kiterjedése, előfordulásának gyakorisága és időtartama szerint zónákra kell felosztani. Gyúlékony gázokra, gőzökre és ködre a 0., 1. és 2. zóna, gyúlékony porokra a 20., 21. és 22. zóna, valamint orvosi célokra használt helyiségekre a G és M zóna került meghatározásra. A zóna-meghatározástól függően normál üzemben, vagy pedig előre látható vagy ritkán fellépő zavarok esetén sem lehetnek gyújtóforrások az adott területen. A saját potenciális gyújtóforrásokkal rendelkező munkaeszközöknek a gyártói előírások (pl. a Robbanásvédelmi rendelet (ExSV)) szerint megfelelően biztonságosnak és a mindenkori zónában való használatra alkalmasnak kell lenniük.

AUVA App

hu

Impresszum