Utvrđivanje zona (prema VEXAT-u)

Prema Uredbi o eksplozivnim atmosferama (VEXAT) područja koja predstavljaju potencijalnu opasnost od eksplozija potrebno je razdijeliti u zone prema opsegu, učestalosti i trajanju nastupanja eksplozivnih atmosfera. Za zapaljive plinove, pare i maglu utvrđene su zone 0, 1 i 2, za zapaljivu prašinu zone 20, 21 i 22, kao i za medicinski korištene prostorije zone G i M. Prema utvrđenoj zoni u normalnim uvjetima ili u slučaju predvidljivih ili rijetko nastupajućih smetnji ne smiju biti dostupni izvori zapaljenja. Sredstva za rad s vlastitim potencijalnim izvorima zapaljenja moraju prema uputama proizvođača (npr., Uredba o zaštiti protiv eksplozija (ExSV)) biti odgovarajuće sigurna i primjerena za pojedinu zonu.

AUVA aplikacije

bks

Impresum