Gyújtóforrás (gyújtóenergia)

Gyúlékony anyagok (gáz-, gőz- vagy por-levegő keverékek) meggyulladásához, ami tüzet vagy robbanást okozhat, hőre, ill. gyújtóenergiára van szükség. A gyújtóenergia szikra (ne legyen rádió a lakkozó helyiségben!), láng, forró felületek, sztatikus elektromosság vagy kémiai reakció formájában jelenhet meg. Ennek következtében az anyagfüggő minimális gyújtóenergia egy anyag tűz- és robbanásveszélyességének mértékét jelenti.
A Robbanásveszélyes légkörre vonatkozó rendelet (VEXAT) alapján tilos a robbanásveszélyes területeken hatékony gyújtóforrásokat tartani. A potenciális gyújtóforrásokat kerülni kell, vagy a feltétlenül szükséges mértékre kell korlátozni. Az elektromos berendezéseket, amennyire lehetséges, a robbanásveszélyes területeken kívül kell elhelyezni.

AUVA App

hu

Impresszum