Zápalný zdroj (energia vznietenia)

Na vznietenie horľavej látky (zmesi plynu, pary alebo prachu-vzduchu), ktoré môže viesť k požiaru alebo výbuchu, musí byť privedené teplo, príp. energia vznietenia. Prívod energie vznietenia sa môže realizovať v podobe iskier (nepoužívať rádio v lakovni!) plameňov, horúcich povrchov, statickej elektriny alebo chemickej reakcie. Minimálna energia vznietenia závislá od látky sa takto stane meradlom pre nebezpečenstvo vzniku požiaru a výbuchu danej látky.
Podľa nariadenia o posúdení nebezpečenstva explózie (VEXAT) nesmú byť v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu prítomné žiadne účinné zápalné zdroje. Musí sa zabrániť prítomnosti potenciálnych zápalných zdrojov alebo ich obmedziť na bezpodmienečne nevyhnutú mieru. Elektrické zariadenia, pokiaľ je to možné, musia byť umiestnené mimo oblastí s nebezpečenstvom výbuchu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž