Upravljanje s dvije ruke

Upravljanje s dvije ruke oprema je koja zahtijeva upravljanje objema rukama kako bi se pogonu održao i sačuvao pokret rada. Upravljanje s dvije ruke mora imati sljedeća svojstva:
  • oba uređaja za upravljanje (pogledajte i Prekidač za odabir operativnog načina) moraju se istodobno koristiti (unutar 0,5 sekundi)
  • trajno korištenje tijekom cijelog postupka rada mora biti odgovarajuće
  • ispuštanje samo jednog od uređaja za upravljanje završava radni postupak

Pogledajte i pod: Zaštitna oprema, Zaštitna oprema koja ne odvaja

AUVA aplikacije

bks

Impresum