Dvojručné ochranné zariadenie

Možný variant dvojručného ochranného zariadenia so skúšobným telesom

Zweihandschaltung

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž