Dvojručné ochranné zariadenie

Dvojručné ochranné zariadenie je zariadenie, ktoré si vyžaduje súčasné stlačenie obidvoma rukami, aby sa začala a zachovala činnosť pracovného pohybu. Dvojručné ochranné zariadenia musia mať tieto vlastnosti:
  • Musia sa stlačiť obidve ovládacie zariadenia (pozrite aj Prepínač prevádzkových režimov) súčasne (do 0,5 sekundy)
  • Počas celého pracovného procesu musí zostať zachované nepretržité stlačenie
  • Pustenie čo i len jedného ovládacieho zariadenia ukončí pracovný proces

Pozrite aj: Ochranné zariadenia, Neoddeľujúce ochranné zariadenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž