Stalna radna mjesta

Zahtjevi za radne prostorije 3. odjeljka Uredbe o radnim mjestima (AStV) bez ograničenja vrijede samo za stalna radna mjesta, to znači za ona na kojima zaposlenik barem 2 sata dnevno obavlja poslovnu aktivnost. U slučaju društvenih prostorija upotrebljavaju se odredbe 4. odjeljka AStV-a. Ako radna mjesta redovito manje od 2 sata dnevno koristi neka osoba (npr., soba za kopiranje) ili je moguće primijeniti odredbe fiktivne podjele prostorija, za određene je zahtjeve, kao što su visina prostorije, prirodno osvjetljenje ili klima, u obzir moguće uzeti određene ublažene odredbe.

AUVA aplikacije

bks

Impresum