Trvalé pracovné miesta

Požiadavky na pracovné priestory 3. odseku predpisov o pracovisku (AStV) platia neobmedzene pre trvalé pracovné miesta, čiže také, na ktorých zamestnanci vykonávajú svoju prevádzkovú činnosť minimálne 2 hodiny denne. V prípade sociálnych zariadení sa musia uplatniť ustanovenia 4. odseku predpisov o pracovisku (AStV). Ak jedna osoba používa pracovné miesta pravidelne menej ako 2 hodiny denne (napr. kopírovacia miestnosť) alebo môžu byť aplikované ustanovenia fiktívneho rozdelenia priestoru, tak je možné využiť pre určité požiadavky ako výšku miestnosti, prirodzené osvetlenie denným svetlom alebo klímu určité uľahčené ustanovenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž