Prechodné ustanovenia (podľa zákona ASchG)

Ak k zákonu o ochrane zamestnancov (ASchG) chýba určité nariadenie, musí sa uplatniť právo prechodného ustanovenia. To znamená, až do uvedenia príslušného nariadenia do platnosti naďalej platia staré právne predpisy (predovšetkým všeobecné nariadenie o ochrane zamestnancov (AAV)). Po prijatí nového nariadenia podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) prestanú platiť príslušné (staré) právne predpisy. Právo prechodného ustanovenia predpisov o pracovisku (AStV) naproti tomu s určitými obmedzeniami upravuje výnimky pre rozsah činností alebo spôsoby realizácie, ktoré boli využívané až do určitej lehoty.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž