Rövidítések

A munkavállalók védelmével és az evaluálással kapcsolatban leggyakrabban használt rövidítések a következők:
AG: munkaadó
AI: munkafelügyelet
AM: foglalkozás-egészségügyi szakorvos
AN: munkavállaló
AUVA: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Általános Balesetbiztosító Intézet)
BKo: építkezési koordinátor
BauV: Építőmunkások védelmére vonatkozó rendelet
BSB: tűzvédelmi megbízott
BSW: tűzvédelmi őr
EH: elsősegélynyújtó
PFK: prevenciós szakemberek
SFK: biztonsági szakember
SVP: biztonsági bizalmi személy
VAEB: Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (Vasúti és Bányászati Biztosítótársaság)
VAI: Verkehrs-Arbeitsinspektorat (Közlekedési Munkafelügyelet)

PSA-V: Személyi védőfelszerelés rendelet (ASchG)
PSASV: Személyi védőfelszerelés biztonsági rendelet (GeWO)

AUVA App

hu

Impresszum