Skratky

Najčastejšie používanými skratkami v súvislosti s ochranou zamestnancov a evalváciou sú:
ZĽ: Zamestnávateľ/-ka
PI: Pracovná inšpekcia
PL: Pracovný lekár/-ka
ZN: Zamestnanec/-kyňa
AUVA: Všeobecná úrazová poisťovňa (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt)
KSP: Koordinátor/-ka stavebných prác
BauV: Stavebné nariadenie (Bauarbeiterschutzverordnung)
OPO: Osoba poverená požiarnou ochranou
PD: Požiarny dozor
OPP: Osoba poverená poskytovaním prvej pomoci
OP: Odborníci na prevenciu
BE: Bezpečnostný expert
BD: Bezpečnostný dôverník
VAEB: Poisťovňa pre železnice a baníctvo (Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau)
VAI: Dopravný a pracovný inšpektorát (Verkehrs-Arbeitsinspektorat)

PSA-V: Nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (ASchG))
PSASV: Bezpečnostné nariadenie o osobných ochranných prostriedkoch (Persönliche Schutzausrüstung Sicherheitsverordnung (GeWO))

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž