Opasnost od pada

Prilikom radova na povišenim mjestima stajanja (podijima, međukatovima, otvorima na zidu itd.) na otvorima na podu (šahtovi, kanali itd.) ili rampama postoji opasnost od pada. U tim je slučajevima potrebno osigurati ograde odn. poklopce. Ako to nije moguće, treba označiti mjesto opasnosti (npr., kod rampi za utovar) ili se mora koristiti zaštita od pada.

AUVA aplikacije

bks

Impresum