Nebezpečenstvo pádu

Pri prácach na zvýšených miestach (podstavec, medzipodlažný strop, otvory v stenách atď.), pri podlahových otvoroch (šachty, kanály atď.) alebo pri rampách hrozí nebezpečenstvo pádu. V týchto prípadoch sa musia umiestniť zábradlia, príp. kryty. Ak to nie je možné, musí sa nebezpečné miesto označiť (napr. pri nakladacích rampách) alebo sa musí použiť ochrana proti pádu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž