Zaštita protiv padanja

Razlikuje se između
  1. primarne zaštite protiv padanja kao što su poklopci, ograde i razgraničenja
  2. sekundarne zaštite protiv padanja kao što su skele za hvatanje, mreže za hvatanje, skele za hvatanje s krova i zaštitu krova
  3. osobne zaštitne opreme (PSA) kao što su remenje za hvatanje. PSA mora nositi CE oznaku i mora je provjeriti (akreditirano) ispitno mjesto.

AUVA aplikacije

bks

Impresum