Ochrana proti pádu

Rozlišuje sa:
  1. Primárna ochrana proti pádu v podobe krytov, oplotení a ohraničení
  2. Sekundárna ochrana proti pádu v podobe záchytných lešení, záchytných sietí, strešných záchytných lešení alebo strešných štítov a tiež
  3. Osobné ochranné prostriedky (OOP) ako záchytné pásy. Osobné ochranné prostriedky musia mať označenie CE a byť otestované v (akreditovanom) skúšobnom stredisku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž