Akreditácia

Pojem „akreditácia“ (lat. accredere = darovať dôveru) znamená formálne uznanie, že je určité testovacie, monitorovacie alebo certifikačné miesto oprávnené vykonávať testovanie, monitorovanie a/alebo certifikácie. Takto je napr. poisťovňa AUVA akreditovaná na testovanie určitých osobných ochranných prostriedkov. Právnym základom pre akreditácie je v Rakúsku zákon o akreditácii (AkkG).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž