Všeobecné nariadenie o ochrane zamestnancov (AAV)

Až do obdobia nadobudnutia platnosti príslušných nariadení k zákonu o ochrane zamestnancov (ASchG) platia časti nariadenia AAV ako prechodné ustanovenia. S každým novým nariadením k zákonu ASchG prestávajú platiť ďalšie ustanovenia nariadenia AAV. Ktoré paragrafy nariadenia AAV ešte stále platia ako prechodné ustanovenie, to je upravené v 9. odseku zákona ASchG (prechodné ustanovenia). Všetky záverečné ustanovenia nariadení vydaných k zákonu ASchG definujú, ktoré ustanovenia (nariadenia AAV) prestávajú platiť s vydaním nového nariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž