Preslušavanje i sudjelovanje

Pod pojmom „Preslušavanje” razumije se obaveza poslodavca da posluša zaposlenika po svim pitanjima vezanima uz sigurnost i zaštitu zdravlja. Pojam „Sudjelovanje” nadilazi preslušavanje i znači jednako pravo glasa kod određenih odluka kao što je odabir sredstava za obavljanje rada, radnih tvari ili osobne zaštitne opreme. Sudjelovanje je prije svega pravo radničkih vijeća ili predstavnika za sigurnost (SVP). Ako nisu imenovana radnička predstavnička tijela (npr., radničko vijeće) i još ne postoje SVP-ovi, zaposlenici moraju izravno sudjelovati.

AUVA aplikacije

bks

Impresum