Antropometria

Antropometria znamená učenie o fyzických rozmeroch ľudského tela (gr. „anthropos“ – človek) a jednotlivých častí tela. (Dimenzionálne) rozvrhnutie pracovných miest by sa malo vždy vykonávať so zohľadnením antropometrických princípov. 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž