Poslodavac i zaštita zaposlenika

Svaki je poslodavac dužan aktivno paziti na sigurnost i zaštitu zdravlja svojih zaposlenika te kontinuirano poboljšavati radne uvjete. Puko pridržavanje propisa o zaštiti zaposlenika zbog formulacija u ASchG-u više nije moguće (pogledajte i pod Ciljevi zaštite). Vlastita razmatranja koja se odnose na zaštitu zaposlenika u pogonu obavezna su prije svega u okviru evaluacije radnog mjesta.

AUVA aplikacije

bks

Impresum