Radna visina

Za aktivnosti koje se obavljaju stojeći preporučuju se radne visine koje se nalaze 5 do 10 cm ispod visine lakta. One kod muškaraca iznose prosječno 105, a kod žena 98 cm. Za radove kod kojih se u značajnoj mjeri koristi snaga radne bi visine trebale iznositi 15 do 40 cm ispod visine lakta.

AUVA aplikacije

bks

Impresum