Pracovný výška

Pri činnostiach vykonávaných v stojacej polohe sa odporúča pracovať vo výške 5 až 10 cm pod úrovňou lakťa. V prípade mužov je to priemerne 105, v prípade žien 98 cm. Pri prácach so značným vynaložením sily by sa však mala pracovná výška nachádzať 15 až 40 cm pod úrovňou lakťa.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž