Pracovný kôš

Pracovné koše sa smú dvíhať iba pomocou žeriavov, mechanických rebríkov alebo vysokozdvižných vozíkov, t.j. pomocou pracovných prostriedkov schválených na dvíhanie príslušného pracovného koša. Toto je povolené v tom prípade, keď je splnená jedna z týchto dvoch podmienok:
  1. Výrobca príslušného pracovného prostriedku výslovne určil použitie príslušného pracovného koša
  2. Pre kombináciu pracovný prostriedok/pracovný kôš bola vykonaná skúška vhodnosti podľa § 7 ods. 1 Z 8 nariadenia o pracovných prostriedkoch (AM-VO)

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž