Pracovný lekár

Jeden z pracovníkov služieb prevencie v zmysle zákona o ochrane zamestnancov (ASchG), poradca zamestnávateľa vo veci „ochrany zdravia na pracovnom mieste“. Pracovný lekár má zamestnávateľom pomáhať a radiť predovšetkým pri otázkach týkajúcich sa zdravia (účinok hluku alebo expozícia vibráciám, zohľadnenie ergonómie...). Odborné vzdelanie na pracovného lekára zahŕňa ukončené štúdium medicíny a dvanásťtýždňový odborný kurz. Každé pracovisko musí využívať služby pracovného lekára, minimálny čas a oblasť činnosti upravuje zákon o ochrane zamestnancov (ASchG).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž