Pracovné miesto

Pracovné miesto je podľa § 2 ods. 4 zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) priestorom, v ktorom sa zdržiavajú zamestnanci pri vykonávaní svojej činnosti a po pracoviskách (alebo staveniskách) a pracovných priestoroch je najmenšou definovanou sledovanou jednotkou. Požiadavky na pracovné miesta upravuje predovšetkým 6. odsek zákona o ochrane zamestnancov (ASchG), požiadavky pre pracovné miesta so zobrazovacími jednotkami nariadenie o práci so zobrazovacími jednotkami (BS-V).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž