Pracovná neschopnosť

Za pracovnú neschopnosť sa považuje zabránenie zamestnancovi vykonávať jeho prácu následkom choroby, pracovného úrazu alebo inej príčiny. Od pracovnej neschopnosti sa musí odlíšiť invalidita, pri ktorej je pracovná schopnosť osoby znížená v dôsledku fyzického alebo mentálneho postihnutia na menej ako 50 % v porovnaní s fyzicky a mentálne zdravou osobou.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž